Prejeli smo certifikat odličnosti

V podjetju Rolete Kosec smo marca prejeli certifikat odličnosti, ki ga podeljuje Akademija poslovne odličnosti. Certifikat je simbol prepoznavne integrirane kakovosti, ki jo dosegajo le najboljša podjetja.

Akademija poslovne odličnosti s programom certificiranja nagovarja tiste podjetnike, ki si prizadevajo doseči maksimalne, a uravnotežene rezultate ter stremijo k zadovoljstvu kupcev in okolja, v katerem delujejo.

Prednosti certifikata odličnosti se med drugim kažejo kot boljša marketinška podoba, dokaz, da podjetje deluje po uveljavljenih načinih trajno uspešnega delovanja, izboljšana preglednost delovanja, poznane so zmogljivosti in omejitve podjetja ali njegovih podizvajalcev, prepoznavajo pa se tudi vzroki slabih in dobrih praks.

Certifikat odličnosti tudi potrjuje, da podjetje dodaja vrednost, ustvarja uspešno prihodnost in ohranja uspešne poslovne rezultate. Poleg tega certifikat nakazuje, da ima podjetje posluh za kupce in s tem povečuje njihovo zadovoljstvo, je vodeno z vizijo, razvija svoje sposobnosti, dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja njihovo ustvarjalnost in inovativnost, prav tako spremlja svoje poslovno okolje ter pravočasno prepoznava tveganja in priložnosti.
Poslanstvo Akademije poslovne odličnosti je naročnikom zagotoviti kakovostna in sodobna znanja, ki jih nato lahko uporabljajo v praksi. Akademija za ocenjevanje odličnosti uporablja model EFQM.

Rolete Kosec

Naša lokacija

Rolete Kosec

Steletova ulica 4, 1234 Mengeš
Copyright Rolete Kosec ©2019
Izdelava: MMstudio