Osebna izkaznica

Datum vpisa subjekta v sodni register 30.11.2004
Matična številka 2039915000
Davčna številka SI20259093
Firma ROLETE KOSEC d.o.o. izdelovanje in montaža rolet
Skrajšana firma ROLETE KOSEC d.o.o.
Sedež Mengeš
Poslovni naslov Steletova ulica 4, 1234 Mengeš
Pravnoorganizacijska oblika Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Osnovni kapital 8.763,00 EUR
TRR pri NLB d.d. SI56 0230 0025 4810 188
TRR pri SKB d.d. SI56 0310 4100 0309 397
TRR banka Koper SI56 1010 0005 2029 631
Nakazila tujina SI56 0310 4100 0309 397 / IBAN / in BIC – SKBASI2X